ESTENG
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

LASTE HUVIKOOL

Septembrist alustab taas tööd laste ja noorte HUVIKOOL.
Eesti Haridusministeeriumi registrinumber 148157
  
Meie laste- ja noorte LOOV- ja KERAAMIKASTUUDIO on loodud arendamaks arusaama kunstist ja eneseväljendusoskust kunsti ja käelise tegevuse vallas.
Võimalus suhelda teiste, samu huve jagavate kaaslastega, on heaks vahelduseks pingelisele õppetööle koolis. Väike keskkonnavahetus toob vaheldust lapse ja noore inimese ellu.

Õpime enese väljendamist kunstis vabas ja fantaasiaküllases vormis. 

UUS! Noorte ARVUTIGRAAFIKA JA GRAAFILISE DISAINi ring 

• joonte, pindade, mahtude, vormide ja värvide organiseerimise põhimõtteid tasapinnal ja ruumis ning nend teadmiste põhjal ideekavandite loomine ja kujunduslahenduste vormistamine;
• ideede, objektide ja keskkondade kujutamise erinevaid võtted, tarkvara ja vahendid.
• ülevaade kirjaajaloost, -liikidest ja -stiilidest, erinevad tüpograafilised võtted;

• fotode töötlemine, lõikamine, liimimine, värvusõpetus.
• tööde esitlemise võimalused, põhimõtted, vormid ja lahendused.
Õpime kasutama programme Photoshop, Corel Draw, In Design ja ka vabavaralisi kujundusprogramme.
ÕPETUSE EESMÄRGID

kujundada vaatlusoskust;
rikastada fantaasiat, kujundada ilumeelt;
ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, toetada algatusvõimet;
arendada silma ja käe koostööd;
tutvustada rahvakunsti;
pakkuda kunstielamusi;

ÕPPETULEMUSED

Laps oskab kasutada ohutult lihtsamaid töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljenduseks, oskab teha kollaaži ja voltida paberit; oskab valmistada mahulisi figuure ning mänguasju voolimis- ja muudest materjalidest; valdab lihtsamaid käsitöövõtteid.

MAKSETINGIMUSED
Lapsevanemaga sõlmitakse lapse huvikoolis osalemiseks leping, mille alusel toimub ka kohatasu maksmine. Maksmine toimub kord poolaastas. Juhul kui vanem soovib maksegraafikut muuta, tuleb pöörduda kooli poole. Lepingu sõlminud lapsevanemad saavad koolituskuludelt tulumaksutagastuse.


Laste huvikooli grupid:

LOOVUSRING MUDILASED: neljapäeviti 17.00-18.00. Esimene tund toimub 20. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 77 €, II poolaasta 110 €
Õpetajad Kadri Lindre ja Jana Mihhailova

LOOVUSRING ALGKLASSID I-II klass: teisipäeviti 15.00-16.30. 
Esimene tund toimub 18. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €
Õpetaja Kadri Lindre

LOOVUSRING ALGKLASSID III-V klass: kolmapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €
Õpetaja Kadri Lindre

KUJUTAVA KUNSTI- JA LOOVUSRING PÕHIKOOL VI-XII klass: neljapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 20. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €
Õpetajad Jule Käen-Torm ja Kadri Lindre

KERAAMIKARING IV-XII klass: kolmapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 119 €, II poolaasta 170 €
Õpetaja Jana Mihhailova

ARVUTIGRAAFIKA JA GRAAFILINE DISAIN VIII-XII klass: esmaspäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 119 €, II poolaasta 170 €
Õpetaja Jule Käen-Torm. Kasutame ka külalislektoreid.


Kõik vajaminevad materjalid on hinna sees.