ESTENG
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

LASTE HUVIKOOL

Septembrist alustab taas tööd laste ja noorte HUVIKOOL.
Eesti Haridusministeeriumi registrinumber 148157
  
Meie laste- ja noorte stuudio on loodud arendamaks arusaama kunstist ja eneseväljendusoskust kunsti ja käelise tegevuse vallas.
Võimalus suhelda teiste, samu huve jagavate kaaslastega, on heaks vahelduseks pingelisele õppetööle koolis. Väike keskkonnavahetus toob vaheldust lapse ja noore inimese ellu.

Õpime enese väljendamist kunstis vabas ja fantaasiaküllases vormis.


ÕPETUSE EESMÄRGID

kujundada vaatlusoskust;
rikastada fantaasiat, kujundada ilumeelt;
ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, toetada algatusvõimet;
arendada silma ja käe koostööd;
tutvustada rahvakunsti;
pakkuda kunstielamusi;

ÕPPETULEMUSED

Laps oskab kasutada ohutult lihtsamaid töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljenduseks, oskab teha kollaaži ja voltida paberit; oskab valmistada mahulisi figuure ning mänguasju voolimis- ja muudest materjalidest; valdab lihtsamaid käsitöövõtteid.

MAKSETINGIMUSED
Lapsevanemaga sõlmitakse lapse huvikoolis osalemiseks leping, mille alusel toimub ka kohatasu maksmine. Maksmine toimub kord poolaastas. Juhul kui vanem soovib maksegraafikut muuta, tuleb pöörduda kooli poole. Lepingu sõlminud lapsevanemad saavad koolituskuludelt tulumaksutagastuse.


Laste huvikool grupid:
EELKOOLIEALISED LAPSED: neljapäeviti 17.00-18.00. Esimene tund toimub 21. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 77 €, II poolaasta 110 €

ALGKLASSID I-II klass: teisipäeviti 15.00-16.30. 
Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €

ALGKLASSID III-V klass: kolmapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 20. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €

PÕHIKOOL VI-XII klass: neljapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 21. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 91 €, II poolaasta 130 €

KERAAMIKA STUUDIO IV-XII klass: kolmapäeviti 16.00-17.30. Esimene tund toimub 20. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 119 €, II poolaasta 170 €Kõik vajaminevad materjalid on hinna sees.