ESTENG
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

LASTE HUVIKOOL

AUGUSTIKUU LOOVUSLAAGRID RAKVERES (Pikk tn 16)

10.-14. august LOOVUSLAAGER 1.-5. KLASS

Päevakava:
10.00
HOMMIKUTERVITUS- teeme smuutit
10.30 LOOVTEGEVUSED ÕUES (maalimine, joonistamine)
12.00 TOIDU VALMISTAMINE (lapsed teevad koos juhendajaga ise lõunasöögi)
13.00 MATK või ÕUEMÄNGUD (Vallimägi/Rahvapark/Tammik)
13.45 LOOVTEGEVUSED ATELJEES (meisterdamine, voolimine)
15.00 PÄEVA LÕPP


17.-21. august LOOVUSLAAGER 4.-8. KLASS

Päevakava:
10.00 
HOMMIKUTERVITUS- teeme smuutit
10.30 LOOVTEGEVUSED ÕUES (maalimine, joonistamine)
12.00 TOIDU VALMISTAMINE (lapsed teevad koos juhendajaga ise lõunasöögi)
13.00 LOOVTEGEVUSED ÕUES (pildistamine/filmimine)
13.45 LOOVTEGEVUSED ATELJEES (keraamika/tarbekunst)
15.00 PÄEVA LÕPP

Septembrist alustab taas tööd laste ja noorte HUVIKOOL.

 

TUNNIPLAAN

ESMASPÄEV

FOTOGRAAFIA JA GRAAFILINE DISAIN 8.-12. klass
15.00-16.30. Esimene tund toimub 14. septembril. Kohatasu on: 40 € kuus
Õpetajad Kairi Tähe ja Jule Käen-Torm. Kasutame külalislektoreid.


NOORTE LEIUTAJATE HUVIRING (robootika, 3d printimine, laserlõikus jpm) 6-9. klass
17.00 - 19.00
Esimene tund toimub 14. septembril. Stuudio kohatasu on: 40 € kuus. 
Õpetajad Laura Herm, Agne Jõgis, Kristofer Kõrre, Kelly Olvi, Robin Kütt ja Kevin Kuusemäe.

MAALISTUUDIO TÄISKASVANUTELE
17.00 - 19.30
Esimene tund toimub  7. septembril 2020. Juhendaja Jule Käen-Torm. Stuudio kohatasu on 40 € kuus.


TEISIPÄEV


KUJUTAVA KUNSTI- JA LOOVUSRING 7.-12. klass
15.00 - 16.30

Esimene tund toimub 15. septembril. Stuudio kohatasu on 35 € kuu. Õpetajad Jule Käen-Torm ja Kadri Lindre

MINIKOKKADE TOIDUKOOL 1.-5. klass
15.00-16.30 
Esimene tund toimub 15. septembril. Stuudio kohatasu on 40 € kuu. Õpetajad Kairi Tahe ja Jule Käen-Torm

FOTOGRAAFIA 8.-12. klass
17.00 - 18.30
Esimene tund toimub 15. septembril. Kohatasu on 40 € kuus.
Õpetajad Kairi Tähe ja Jule Käen-Torm. Kasutame külalislektoreid.


KOLMAPÄEV

LOOVUSRING ALGKLASSID 1.-3. klass 
15.00 - 16.30

Esimene tund toimub 16. septembril. Stuudio kohatasu on 35 € kuus.
Õpetaja Kadri Lindre


KERAAMIKARING 6. - 12. klass
15.00-16.30

Esimene tund toimub 16. septembril. Stuudio kohatasu on 40 € kuus.
Õpetaja Jana Mihhailova


KERAAMIKASTUUDIO TÄISKASVANUTELE
17.00-19.00

Esimene tund toimub 16. septembril. Juhendaja Jana Mihhailova

MAALISTUUDIO TÄISKASVANUTELE
17.00 - 19.30
Esimene tund toimub  9. septembril 2020. Juhendaja Tiiu Veersalu. Stuudio kohatasu on 40 € kuus.


NELJAPÄEV

LOOVUSRING ALGKLASSID 4.-6. klass
15.00-16.30 

Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on 35 € kuus. Õpetaja Kadri Lindre.


INNOVAATILINE KOKAKOOL ja TOIDUFOTOGRAAFIA 6.-12. klass
16.00-18.00
Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on 40 € kuus. Õpetajad Kairi Tähe ja Jule Käen-Torm

KERAAMIKARING 1.-5. klass
17.00 - 18.30. 

Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on 40 € kuus. Õpetaja Jana Mihhailova

LOOVUSRING MUDILASED 4.-6. aastased
17.00-18.00
Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on 30 € kuus. Õpetaja Kadri Lindre.

  
Meie laste- ja noorte LOOV- ja KERAAMIKASTUUDIO on loodud arendamaks arusaama kunstist ja eneseväljendusoskust kunsti ja käelise tegevuse vallas.
Võimalus suhelda teiste, samu huve jagavate kaaslastega, on heaks vahelduseks pingelisele õppetööle koolis. Väike keskkonnavahetus toob vaheldust lapse ja noore inimese ellu.

Õpime enese väljendamist kunstis vabas ja fantaasiaküllases vormis. 

ÕPETUSE EESMÄRGID

•  kujundada vaatlusoskust;
•  rikastada fantaasiat, kujundada ilumeelt;
•  ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, toetada algatusvõimet;
•  arendada silma ja käe koostööd;
•  tutvustada rahvakunsti;
•  pakkuda kunstielamusi;

ÕPPETULEMUSED

Laps oskab kasutada ohutult lihtsamaid töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljenduseks, oskab teha kollaaži ja voltida paberit; oskab valmistada mahulisi figuure ning mänguasju voolimis- ja muudest materjalidest; valdab lihtsamaid käsitöövõtteid.

UUS! NOORTE LEIUTAJATE HUVIRING (robootika, 3D pritntimine, laserlõikamine jms) 6.-9. klass

 • loodusteaduste ja reaalainete populariseerimine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi praktiliste tegevuste;
 • suunata õpilasi märkama ümbritsevat ning selles toimivaid seaduspärasid ja mehhanisme ning neid analüüsima;
 • loova mõtlemise arendamine, leiutajaliku ja innovatsioonile suunatud elustiili propageerimine;
 • suunata õpilasi oma tegevust jälgima, õppimist kavandama, analüüsima, hindama ja seoseid looma;
 • ettevõtlikkuse arendamine;
 • meeskonnatöö ja suhtlemisoskuse arendamine;
 • huvi äratamine erinevate inseneeriavaldkonna erialade vastu;
 • luua seoseid tehnoloogia arengust ja perspektiividest


UUS! Noorte FOTOGRAAFIA ja ARVUTIGRAAFIKA

• fotograafia algtõed ja võtted. Praktiline töö nii stuudios kui looduses. 
• fotode kasutamine graafilises disainis. Fototöötlus erinevate programmidega.
• joonte, pindade, mahtude, vormide ja värvide organiseerimise põhimõtteid tasapinnal ja ruumis ning nend teadmiste põhjal ideekavandite loomine ja kujunduslahenduste vormistamine;
• ideede, objektide ja keskkondade kujutamise erinevaid võtted, tarkvara ja vahendid.
• ülevaade kirjaajaloost, -liikidest ja -stiilidest, erinevad tüpograafilised võtted;

• fotode töötlemine, lõikamine, liimimine, värvusõpetus.
• tööde esitlemise võimalused, põhimõtted, vormid ja lahendused.
Õpime kasutama programme Photoshop, Corel Draw, In Design ja ka vabavaralisi kujundusprogramme.


UUS! Minikokkade toidukool (1.-5 klass)
UUS! Innavaatiline kokakool koos toidufotograafiaga (6.-12. klass)

• KOKAKOOLI eesmärk on sütitada noortes huvi toidu valmistamise vastu erinevatel loomingulistel viisidel. Jagades huvitavaid teadmisi toiduainete, toitainete, toidu koostise ja toidu valmistamise klassikaliste tehnikate ning innovaatiliste lähenemiste kohta köögikunstis, valmistab see noori ette tervislikumaks, tervemaks ja huvitavamaks eluks. Katsetades erinevate maitsekoosluste ja toidu struktuuridega, neid ise valmistades, kaob noorel inimesel pelgus seni tundmatute toiduainete ja toitude vastu. 

Õpime:

 • loomulikku ja avatud suhtumist toidusse ja uutesse maitsetesse- innustame katsetama ja proovima erinevaid ning uudseid toiduaineid ning maitseid. See avardab inimese nägemust toidu valmistamisest ja söömisest. Kuidas õige toiduga õpivõimet või sportlikku arengut toetada
 • tuvastama toidu kvaliteeti ja ehtsust- pöörame tähelepanu kasutatava toormaterjali puhtusele, värskusele ja aastaajale
 • tundma mis on rasvad, valgud ja süsivesikud, miks on vaja süüa vikerkaarevärvides toitu, mida teevad bakterid meie kõhus ja mis on vitamiinid ning kuidas neid toidust saada
 • tundma innovaatilisi võtteid ja tehnikaid köögikunstis- läbi erinevate töövahendite ja masinate tundmaõppimise muutub kokakunst veel mitmekesisemaks
 • leidma innovaatilisi lahendusi vajaliku teabe leidmiseks- internetist õige ja vajaliku info leidmine ning selle kasutamine.
 • toidufotograafiat ja selle jagamist sotsiaalmeedias- tutvume toidublogimise igapäevaga
 • maitsemaailma põnevat mitmekesisust- tutvume põhimaitsetega- magus, soolane, hapu, kibe ja teeme teste erinevate lõhna-ja maitseainetega. Mis on vürtsid ja ürdid
 • kunsti ja loomingulisust- värvid, kujundid ja fantaasia kaunil toidu serveerimisel. Iga söögikord on eriline ja nauditav. Kokkamine ei ole tüütu kohustus, vaid loominguline väljendusviis ning üks eneseteostuse võimalus
 • mis on molekulaargastronoomia
 • lauakombeid ja etiketti - sööme ühiselt valmistatud hõrgutised kaunilt kaetud laua taga ja õpime käitumise tavasid
 • süstemaatilisust- süstemaatiliselt ja järjepidevalt tehes tekib parim tulemus ja puhtas köögis on kergem kokata ja kasutada oma loovust kui kaose keskel
 • erinevate rahvaste toite- rahvusköögid on oluline osa maailma mitmekesisuse tajumisel. Õppides tundma eri rahvaste toitumistavasid ja rahvuskööke avardab see meie arusaama ja tunnetust erinevatest kultuuridest
 • aja planeerimist ja tööde järjekorra olulisust köögis
 • tundma erinevaid põnevaid inimesi- kutsume külla huvitavaid inimesi erinevatelt eluvaldkondadelt, kes meiega koos oma kokakunsti rõõme ja muresid jagavad. Kokkame ja sööme koos nendega

 

MAKSETINGIMUSED
Lapsevanemaga sõlmitakse lapse huvikoolis osalemiseks leping, mille alusel toimub ka kohatasu maksmine. Maksmine toimub kord poolaastas. Juhul kui vanem soovib maksegraafikut muuta, tuleb pöörduda kooli poole. Lepingu sõlminud lapsevanemad saavad koolituskuludelt tulumaksutagastuse.


TUNNIPLAAN

LOOVUSRING MUDILASED: neljapäeviti 17.00-18.00. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 77 €, II poolaasta 110 €
Õpetajad Kadri Lindre ja Jana Mihhailova

LOOVUSRING ALGKLASSID I-II klass: kolmapäeviti 15.00-16.30. 
Esimene tund toimub 18. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 98 €, II poolaasta 140 €
Õpetaja Kadri Lindre

LOOVUSRING ALGKLASSID III-V klass: neljapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 98 €, II poolaasta 140 € (28 € kuu) Õpetaja Kadri Lindre

MINIKOKKADE TOIDUKOOL I-V klass: teisipäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 129 €, II poolaasta 185 € (37 € kuu) Õpetajad Kairi Tahe ja Jule Käen-Torm

KUJUTAVA KUNSTI- JA LOOVUSRING PÕHIKOOL VI-XII klass: teisipäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 17. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 98 €, II poolaasta 140 € (28 € kuu) Õpetajad Jule Käen-Torm ja Kadri Lindre

KERAAMIKARING IV-XII klass: kolmapäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 18. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 129 €, II poolaasta 185 € (37 € kuu)
Õpetaja Jana Mihhailova

KERAAMIKARING 5-9 aastased: neljapäeviti 17.00-18.00. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 98 €, II poolaasta 140 € (28 € kuu)
Õpetaja Jana Mihhailova

ARVUTIGRAAFIKA JA GRAAFILINE DISAIN VIII-XII klass: esmaspäeviti 15.00-16.30. Esimene tund toimub 16. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 129 €, II poolaasta 185 € (37 € kuu)
Õpetaja Jule Käen-Torm. Kasutame külalislektoreid.

INNOVAATILINE KOKAKOOL ja TOIDUFOTOGRAAFIA VI-XII klass: neljapäeviti 16.00-18.00. Esimene tund toimub 19. septembril. Stuudio kohatasu on: I poolaasta 129 €, II poolaasta 185 € (37 € kuu) Õpetajad Kairi Tahe ja Jule Käen-Torm

Kõik vajaminevad materjalid on hinna sees.


August 2020

LASTE LOOVUSLAAGER 1.-5.KLASS
Toimumise aeg: E 10. - R 14.08 10:00 - 15:00
Kursuse maksumus on 90.00€ . GRUPP ON TÄIS.Viiepäevane loovuslaager toimub E-R kl 10-15 Rakvere linnas Pikk tn 16. Vaata päevakava LASTE HUVIKOOL LEHEL. Hinna sisse kuulub iga päev ka toitlustus: hommikuergutus ja tugev lõunasöök.
LASTE LOOVUSLAAGER 4.-8.KLASS
Toimumise aeg: E 17. - R 21.08 10:00 - 15:00
Kursuse maksumus on 90.00€ . Viiepäevane loovuslaager toimub E-R kl 10-15 Rakvere linnas Pikk tn 16. Vaata päevakava LASTE HUVIKOOLI LEHEL. Hinna sisse kuulub iga päev ka toitlustus: hommikuergutus ja tugev lõunasöök.

September 2020

FOTOGRAAFIA JA ARVUTIGRAAFIKA 9.-12.klass
Toimumise aeg: E 14.09.2020 - N 20.05.2021 15:00 - 16:30
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info huvikooli, tunniplaani, õppekava ja maksetingimuste kohta on alamlehel LASTE HUVIKOOL.
NOORTE LEIUTAJATE HUVIRING 6.-9.klass
Toimumise aeg: E 14.09.2020 - E 24.05.2021 17:00 - 19:00
Kursuse maksumus on 40.00€ . Huviringi tegevusteks on robootika, 3D printimine, laserlõikus jpm. Kogu info leiate HUVIKOOL alamlehelt.
MINIKOKKADE TOIDUKOOL 1.-5.klass
Toimumise aeg: T 15.09.2020 - P 23.05.2021 15:00 - 16:30
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info tunniplaani ja maksetingimuste kohta HUVIKOOLI lehel.
LASTE LOOVSTUUDIO 7-12. klassi grupp
Toimumise aeg: T 15.09.2020 - T 25.05.2021 15:30 - 17:00
Kursuse maksumus on 35.00€ . Kogu info loovstuudio tegemiste, tunniplaani ja maksetingimuste kohta on alamlehel HUVIKOOL.
LASTE LOOVSTUUDIO 1.-3. klassi grupp
Toimumise aeg: K 16.09.2020 - K 26.05.2021 15:00 - 16:30
Kursuse maksumus on 35.00€ . Kogu info ja maksetingimused LASTE HUVIKOOL alamlehel.
KERAAMIKAKOOL 6.-12.klass
Toimumise aeg: K 16.09.2020 - N 27.05.2021 15:00 - 16:30
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info loovstuudio tegemiste, tunniplaani ja maksetingimuste kohta on alamlehel LASTE HUVIKOOL. GRUPP ON TÄIS.
FOTOGRAAFIA 5.-9.klass
Toimumise aeg: K 16.09.2020 - E 24.05.2021 17:00 - 19:30
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info tunniplaani, õppekava ja maksetingimuste kohta leiate HUVIKOOL alamlehelt.
LASTE LOOVSTUUDIO 4-6. klassi grupp
Toimumise aeg: N 17.09.2020 - N 27.05.2021 15:00 - 16:30
Kursuse maksumus on 35.00€ . Kogu info loovstuudio tegemiste, tunniplaani ja maksetingimuste kohta on alamlehel LASTE HUVIKOOL.
INNOVAATILINE KOKAKOOL JA TOIDUFOTOGRAAFIA 6.-12. klass
Toimumise aeg: N 17.09.2020 - N 27.05.2021 16:00 - 18:00
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info tunniplaani ja maksetingimuste kohta HUVIKOOLI lehel.
LASTE LOOVSTUUDIO mudilaste grupp 4-6.aastased
Toimumise aeg: N 17.09.2020 - N 27.05.2021 17:00 - 18:00
Kursuse maksumus on 30.00€ . Kogu info stuudio tegemiste, tunniplaani ja maksetingimuste kohta on alamlehel LASTE HUVIKOOL.
KERAAMIKAKOOL 1-5. klass
Toimumise aeg: N 17.09.2020 - K 26.05.2021 17:00 - 18:30
Kursuse maksumus on 40.00€ . Kogu info huvikooli tegemiste ja maksetingimuste kohta LASTE HUVIKOOL ALAMLEHEL.